Evert Draaijer, Emiel Pluimers, Leonie Oude Hengel Evert Draaijer Emiel Pluimers Leonie Oude Hengel

De praktijk

PMT vindt plaats in een sporthal of in een kleine bewegingsruimte. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en er wordt in overleg een behandelplan uitgewerkt. Vervolgens gaat de therapeut op zoek naar geschikte lijf- en bewegingsvormen.

Ervaringen naar aanleiding van de beweegactiviteiten worden besproken. Het geleerde proberen we samen toe te passen in de dagelijkse praktijk. De therapie wordt regelmatig geëvalueerd en de hulpvraag blijft steeds centraal staan. Na een individueel behandeltraject is de opstap naar een groepsaanbod snel gemaakt.