Evert Draaijer, Emiel Pluimers, Leonie Oude Hengel Evert Draaijer Emiel Pluimers Leonie Oude Hengel

Psychomotorische Therapie (PMT)

PMT is een echte doe-therapie. In deze therapie leert de volwassene of het kind (en de ouder) door middel van sport en spel met zichzelf en zijn omgeving om te gaan. De hulpvraag staat altijd centraal en betekenisvolle bewegingsactiviteiten worden ingezet om te komen tot een "ander antwoord" op de problemen. Ervaringsmomenten uit de beweegpraktijk komen talig aan de orde en worden vervolgens direct weer omgezet in doe-activiteiten. Soms worden er in overleg met u huiswerkopdrachten meegegeven. De ervaringen uit de beweegruimte gaan verder dan de behandelkamer.

PMT streeft ernaar om te komen tot vermindering, het opheffen en of het anders leren omgaan met de klachten. Medewerking van het systeem, bijvoorbeeld uw partner of gezin, is daarin erg belangrijk. Simpele bewegingsspelen kunnen inzicht in de problematiek verschaffen en een veranderingsproces op gang brengen. Hoe gaat uw kind bijvoorbeeld om met winnen en verliezen! En hoe houdt u zich als volwassene staande in een samenwerkingsactiviteit? Naar aanleiding van uw hulpvraag proberen wij maatwerk te bieden. Wilt u meer weten? Zie dan onze andere mogelijkheden of neem contact met ons op.


Is PMT geschikt voor uw kind?

Enkele veel voorkomende hulpvragen:

 • Beheersen van impulsen
 • Leren concentreren / luisteren
 • Verbeteren van zelfinzicht
 • Leren samenwerken
 • Omgaan met winnen / verliezen
 • Plezier beleven aan bewegen
 • Uiten, durven, doen en doorzetten
 • "Vrienden maken"
 • Leren op tijd te stoppen
 • Zelfvertrouwen
 • Positief zelfbeeld
 • Niet zo snel boos worden
 • Leren omgaan met...

PMT is geschikt voor ouders en kinderen die op een positieve en praktische manier met problemen aan de slag willen gaan. We kijken als therapeuten vooral naar kansen en bieden ouders en de kinderen handvatten daar waar nodig. Praktisch handelen, het opdoen van succeservaringen (positief zelfbeeld) staan centraal in deze vooral non-verbale therapie. Want zit je goed in je vel dan kun je en durf je volgens ons de hele wereld aan. Experimenteren met ander gedrag behoort dan pas tot de mogelijkheden. Dit oefenen doen wij op een speelse manier! Het kan zo maar zijn dat u als ouder staat te stoepranden met uw kind!


Is PMT geschikt voor u als volwassene?

Heeft u als volwassene terugkerende psychische klachten? We raden u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts alvorens u verder op zoek gaat naar hulp. In overleg met deze deskundige kunt u verschillende behandelroutes kiezen. Bent u beeldend en praktisch ingesteld dan is Psychomotorische Therapie zeker iets voor u. Niet alle mensen kunnen namelijk door middel van alleen praten aan hun problemen werken. Soms is het nodig om ook praktisch en concreet aan de slag te gaan.

Praktisch handelen en het lijfelijk ervaren staat binnen PMT centraal. In kleine stapjes oefenen met bijvoorbeeld vertrouwen, leren ontspannen of juist fysiek kracht maken. Deze wijze van behandelen is geen ver van mijn bed show. Therapie ervaringen worden op dat moment in het hier en nu gebruikt om meer inzicht te krijgen in uw wijze van denken, handelen en voelen. Naast serieus bezig zijn wordt er ook veel gelachen.

Informeer eens naar de mogelijkheden!

Is PMT geschikt als echtpaar relatie therapie?

Wilt u naast praten in uw relatie ook oefenen met ander gedrag? Dan is dit mogelijk tijdens de echtpaar relatie therapie. PMT is ook prima in te zetten als het gaat om relatieproblemen.

Samenleven is een kunst op zich. Op ieder potje past een deksel, maar toch kan het zo zijn dat de onderlinge verwachtingen uiteenlopen, de communicatie gebrekkig verloopt, genegenheid afneemt of een mug een olifant wordt.

Naast verbale begeleiding worden ingebrachte relationele thema's ook praktisch, middels allerlei werkvormen, uitgewerkt. Het kan zomaar zijn dat u door uw partner uitgedaagd wordt de controle wat meer los te laten of juist vaker het initiatief te nemen. Betekenisvolle werkvormen worden ingezet om uw hulpvragen te beantwoorden. Ook nu weer is PMT de niet ver van mijn bed show methode. Voor iedereen is PMT te snappen. Niet de waarheid van de therapeut telt, maar juist uw ervaring.

Gaat u de uitdaging met ons aan?